Vòi Lavabo Teka Aura Red 50342020R

3.149.300 

Vòi Lavabo Teka Aura Red 50342020R