Thân vòi trộn nóng lạnh Teka Calvia 321210200

2.379.300