Bếp Điện (Bếp Hồng Ngoại) Teka TB 6415 40239042

7.793.500